Ty te moesz mie wasn wizytwk...
TELEWIZJA TRWAM tutaj powinno być logo...

Misja naszej strony - ośmieszyć "ojca" Rydzyka i jego najnowszego przedsięwzięcia - Telewizji TRWAMAKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA MARYJKI:

sekta "rodzina Radia Maryja" ekskomunikowana już 5 lat temu, przestała się pozdrawiać wyrażeniem "Szczęść Boże", a na miejsce tego pozdrawiają się "Trwaj ojcze Rydzyku"
TELEWIZJA OJCA ZAKONNIKA RYDZYKA - DYREKTORA SŁAWNEGO RADIA "MARYJA" - WYSTARTOWAŁA NIEMRAWO. NIE ZAPEŁNIA TEŻ CAŁEJ RAMÓWKI. SPIESZMY ZATEM Z POMOCĄ, PODAJĄC KONKRETNE PROPOZYCJE CIEKAWYCH PROGRAMÓW!PROGRAM TELEWIZYJNY NA DZISIAJ:

6.00 - Pieśń „Kiedy ranne wstają zo­rze". Wiadomości katolickie

6.15- Agrobiznes - bracia zakonni po­kazują, jak hodować zioła

7.00 – Plebania

7.30 - Ziarno - wykład ojca Dyrektora o sianiu roślin uprawnych

8.00 - Luz Maria - opowieść o życiu Maryi Matki Bożej (dziś gościnnie Jan Maria Rokita)

8.45 - Detektyw w sutannie

9.40 - Plebania

10.10 - Różańcowa lista przebojów - pieśni kościelnych i pielgrzymkowych

11.00 - Idol - wybory najprzystoj­niejszego księdza

12.00 - Gala piosenki religijnej

12.50 - Pielgrzymka Ojca Świętego na Marsa

13.20 - Zrób to sam - jak przerobić ogrodowego grilla na kapliczkę

13.50 - Wykrywacz kłamstw - ukry­ta kamera w konfesjonale

14.30 - Krzyżówki dla ministrantów- rozważania drogi krzyżowej dla służ­by ołtarza

15.00 - Podróże kulinarne - dziś pro­wadzący pokaże, jak przed mszą po­lową upiec opłatek nad ogniskiem

15.30 - Tele-sakro-sklep - wysyłko­wa, promocyjna sprzedaż dewocjona­liów

16.30 - Moda na sutannę - znany pro­jektant prezentuje nowe komże, orna­ty i habity

17.00 - Katoexpress

17.15 –Plebania

17.45 - Pod twoją obronę - program wojskowy

18.00 - Teleturniej „Jeden z dziesię­ciu" - księża walczą o najbogatszą pa­rafię (w programie m.in. zbieranie ta­cy na czas)

18.25 - Na dobre i na złe - telenowela z życia klasztoru

18.45 - Ale palma - audycja z nie­dzieli palmowych

19.00 - Wieczorynka - Kubuś Pucha­tek zostaje księdzem

19.30 - Wiadomości katolickie

19.55 - Wiadomości sportowe - dziś: wyścig pielgrzymek na Jasną Górę

20.00 - Modlitwa o ładną pogodę

20.10 - M jak Maryja, K jak Kościół

20.50 - Przygody Rabin Hooda (cz. 4) - Jak banici organizowali leśne oazy

21.30 - Zawsze po 21 – transmisja „Apelu jasnogórskiego"

22.00 - Święta Inkwizycja trwałym dziedzictwem zjednoczonej Europy- program publicystyczny

22.30 - Dwa światy - katolicka Pol­ska w bezbożnej UE - debata ojców redemptorystów

23.20 - Cela: nocny program o asce­tach

00.30 – Plebania

01.20 - Z kalendarzykiem na co dzień (tylko dla dorosłych!)

01.50 - Zakończenie programu modli­twą wieczorną


 
 
 
 
TELEWIZJA TRWAM
Rydzykowa 14/6, 07-945 Rydzykowice;
e-mail: , www: